Category Archives: 新宿区

新宿区

角筈ガード

角筈ガード
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

大ガード

大ガード
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

路地

路地
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

靖国通り

靖国通り
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

新宿通り

新宿通り
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

スカイウェイ

スカイウェイ
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

ルミネ新宿店(東口)

ルミネ新宿店(東口)
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

ショーウインドウ

ショーウインドウ
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

新宿南口

新宿南口
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400

新宿区

ルミネ新宿店(南口)

ルミネ新宿店(南口)
Vivitar Ultra Wide&Slim, Kodak TRI-X 400